WPŁYW ZNIEKSZTAŁCEŃ W OBRAZACH SONAROWYCH NA ODZWIERCIEDLENIE WYBRANYCH CECH OBIEKTÓW PODWODNYCH