SYSTEMY TELEDETEKCJI POJAZDU PODWODNEGO BUDOWANEGO NA BAZIE TORPEDY SET 53 CZ. 2 MONTAŻ WYBRANYCH SYSTEMÓW