Ocena dokładności pomiaru wysokości ciał niebieskich w zależności od stanu ostrości widnokręgu