NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ NA MORZU; PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA