MONITOROWANIE MAŁYCH, SZYBKO PORUSZAJĄCYCH SIĘ OBIEKTÓW STATYCZNE I DYNAMICZNE POMIARY ZASIĘGU PRACY RADIOMODEMÓW