GENERALIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH PRZY WYKORZYSTANIU ALGORYTMU DOUGLASA – PEUCKERA