CHARAKTER BŁĘDÓW INERCJALNEGO SYSTEMU NAWIGACYJNEGO TYPU KARDANOWEGO