14 kwietnia, 2019

PODSYSTEMY HYDROAKUSTYCZNE W ZADANIACH OCHRONY NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH W ZAKRESIE NHZ

ALGORYTM WYKRYWANIA NOWYCH OBIEKTÓW PODWODNYCH W OPARCIU O CYFROWĄ ANALIZĘ OBRAZÓW SONAROWYCH

NAWIGACJA NA AKWENACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNIK RADAROWYCH

WEBOWE SERWISY MAPOWE W ZASTOSOWANIACH MORSKICH

ANALIZA CZASU ZATOPIENIA SIŁOWNI GŁÓWNEJ OKRĘTU TYPU 888

NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ NA MORZU; PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA WSPÓŁRZĘDNYCH POZYCJI OKRĘTU

E-NAVIGATION – ZNACZENIE I PERSPEKTYWY ZMIAN W NAWIGACJI

EKSPERYMENTALNE WYZNACZANIE DOKŁADNOŚCI EGNOS NA TERENIE POLSKI

WYKORZYSTANIE SONARU OPUSZCZANEGO NA PRZYKŁADZIE SONARU HYDROGRAFICZNEGO MS 1000