ANALIZA WIDMOWA WODY DLA POTRZEB LASEROWEGO OKREŚLANIA POŁOŻENIA OBIEKTU PODWODNEGO