ANALIZA OBRAZÓW SONAROWYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POSTOJU STATKU W PORCIE