ANALIZA CZASU ZATOPIENIA SIŁOWNI GŁÓWNEJ OKRĘTU TYPU 888