ALGORYTM WYKRYWANIA NOWYCH OBIEKTÓW PODWODNYCH W OPARCIU O CYFROWĄ ANALIZĘ OBRAZÓW SONAROWYCH