Strona główna   Komitet Naukowy   Bieżacy numer   Archiwum   Dla Autorów   Dla Recenzentów   Kontakt    
 
Archiwum
"Forum Nawigacji", Numer 5, 2010 rok

 fn5.pdf

 

 


"Forum Nawigacji", Numer 4, 2010 rok

  fn_4_2010.pdf

 

 


"Forum Nawigacji", Numer 3, 2010 rok

 fn_3_2010.pdf

 

 


"Forum Nawigacji", Numer 2, 2010 rok

  fn_2_2010.pdf

 

 


"Forum Nawigacji", Numer 1, 2009 rok

 fn_1_2009.pdf

 

 

Karolina Chorzewska 

Wykorzystanie sonaru opuszczanego na przykładzie sonaru hydrograficznego MS-1000  chorzewska_2009.pdf

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę sonaru opuszczanego na przykładzie hydrograficznego sonaru skanującego MS 1000, przegląd możliwości jego wykorzystania w różnorodnych pracach związanych z eksploracją środowiska wodnego oraz ogólną metodykę właściwego użycia tego rodzaju urządzenia.

Wojciech Kaleta, Andrzej Felski

Eksperymentalne wyznaczanie dokładnosci EGNOS na terenie Polski  kaleta_felski_2009.pdf

Europejski system wspomagania nawigacji satelitarnej EGNOS jesienią 2009 roku został wdrożony do eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki badań nad dokładnością wyznaczania pozycji systemem EGNOS w Gdyni i Warszawie w okresie poprzedzającym zakończenie prac wdrożeniowych.

Andrzej Felski

„E-navigation” – znaczenie i perspektywy zmian w nawigacji  felski_2009.pdf

Od 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Morska, wspólnie z wieloma organizacjami o zasięgu międzynarodowymi lub lokalnym mającymi wpływ na kształt transportu morskiego, prowadzi intensywne prace nad projektem nazwanym „e-Navigation”, który dzięki wykorzystaniu zdobyczy współczesnych technologii informacyjnych ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności transportu morskiego. W niniejszym tekście podjęto analizę poglądów na istotę tego terminu oraz możliwe kierunki zmian w nawigacji w efekcie realizacji tego projektu.

Stanisław Kołaczyński

Zawartość informacyjna współrzędnych pozycji okrętu  kolaczynski_2009.pdf

W artykule przedstawiono próbę wyznaczenia ilości informacji zawartej we współrzędnych pozycji okrętu. W celu zobrazowania idei oceny zawartości informacyjnej współrzędnych pozycji, przyjęto kulisty model Ziemi i jednostajny rozkład błędów każdej ze współrzędnych.

Wacław Morgaś, Zdzisław Kopacz 

Nawigacyjno-hydrograficzne zabezpieczenie działalności ludzkiej na morzu; przedmiot, cele i zadania  morgas_kopacz_2009.pdf

W artykule podjęto próbę przedstawienia przedmiotu nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia całej działalności ludzkiej na morzu, tj. zarówno działalności „nawigacyjnej”, jak i działalności „nie-nawigacyjnej”, zwanej działalnością specjalną. Przedstawiono również cele i zadania poszczególnych rodzajów nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia tej działalności. Artykuł stanowi próbę nowego, tj. znacznie różniącego się od dotychczasowego przedstawienia problemu nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia działalności ludzkiej na morzu.

Waldemar Mironiuk

Analiza czasu zatopienia siłowni głównej okrętu typu 888  mironiuk_2009.pdf

W opracowaniu przedstawiono krótką charakterystykę wypadków i awarii okrętów wojennych RP mających miejsce w latach 1985 - 2004. Zaprezentowano metodę obliczeniową czasu zatopienia uszkodzonego przedziału okrętowego. Dokonano analizy wyników obliczeń oraz zaprezentowano symulację zatapiania siłowni głównej okrętu typu 888 na podstawie opracowanego programu komputerowego. Otrzymane wyniki badań mogą być podstawą do wypracowania decyzji o przeprowadzeniu odpowiedniej akcji ratowniczej przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pływalnościowe okrętu.

Krzysztof Naus

Webowe serwisy mapowe w zastosowaniach morskich  naus_2009.pdf

W pierwszej części artykułu zaprezentowano opis techniczny autorskiego internetowego systemu monitorowania obrazu ruchu statków śledzonych stacją brzegową AIS, bazującego na webowych serwisach mapowych Google Maps, YaHoo Maps, Microsoft Virtual Earth i Google Earth. Ukazano w nim architekturę techniczną systemu oraz proces przetwarzania i przesyłania danych AIS do klienta internetowego. W części drugiej przedstawiono krótką charakterystyką odwzorowania kartograficznego Merkatora kuli ziemskiej oraz wyniki analizy podstawy kartograficznej webowych serwisów mapowych.

Mariusz Wąż

Nawigacja na akwenach śródlądowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik radarowych   waz_2009.pdf

W artykule zaprezentowano koncepcję wykorzystania obrazu radarowego do prowadzenia nawigacji podczas przejścia korytem rzeki. Odpowiednio przekształcony obraz radarowy wykorzystywany jest do wyznaczania pozycji jednostki. Pozycja wyznaczana jest na podstawie obserwowanych elementów środowiska widocznych na ekranie radaru. Wykorzystuje się w tym celu zarys linii brzegowej. Koncepcja zakłada automatyzację powyższych elementów.

Łukasz Kopicki, Dariusz Szulc

Detekcja obiektów podwodnych w oparciu o cyfrową analizę obrazów sonarowych   kopicki_szulc_2009.pdf

Nowo pojawiające się obiekty podwodne mogą stanowić skryte zagrożenie w toni wodnej. Detekcja potencjalnie niebezpiecznych obiektów pozwoli na zastosowanie odpowiednich środków przeciwdziałania ich ewentualnych, szkodliwych oddziaływań na infrastrukturę portową lub jednostki pływające. W artykule zaprezentowany został algorytm wykrywania nowych obiektów leżących na dnie. Bazuje on na operacjach przetwarzania oraz analizowania dwóch obrazów cyfrowych tego samego obszaru.

Artur Makar

Podsystemy hydroakustyczne w zadaniach ochrony na polskich obszarach morskich w zakresie NHZ   makar_2009.pdf

W artykule przedstawiono podsystemy hydroakustyczne służące monitorowaniu sfery podwodnej w aspekcie zabezpieczenia antyterrorystycznego, wykorzystujące urządzenia hydroakustyczne. Wykorzystane systemy są pasywne, gwarantujące skrytość ich działania. Aktywne urządzenia i systemy gwarantują uzyskanie większych zasięgów. Scharakteryzowano sygnał hydroakustyczny emitowany przez poruszające się źródło w wodzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
projekt MaWi 2012